Tandheelkundige vorming,
met een persoonlijk accent.

2019/02 Posterior keramische restauraties: live demo

×

Warning message

Submissions for this form are gesloten.
Data: 
11 oktober, 2019 - 09:00
Accreditatie: 
40AE in DG 7

Inhoud:

Volledige omslijpingen nog van deze tijd?

Er zijn verschillende manieren om grote defecten in de zijdelingse delen te restaureren. Eén daarvan is de indirecte keramische restauratie. Om zoveel mogelijk gezond tandweefsel te sparen, moeten adhesieve technieken toegepast worden in plaats van macromechanische retentie. Op deze dag laten wij u tijdens een live demonstratie zien hoe er voor een partiële indirecte keramische restauratie wordt geprepareerd en hoe een immediate dentin sealing wordt aangebracht. In de middag wordt een keramische restauratie gecementeerd. Dankzij gebruik van de operatiemicroscoop kunt u via een beeldscherm meekijken.

Accreditatie: 40 AE in DG 7

Inschrijven:

Voor deel te nemen aan deze cursus kan u het inschrijvingsformulier invullen. 

€ 795 voor 14/08/19 en € 995 na 15/08/19

Maximum aantal: 20

Programma:

  • 9.00 uur        Live demonstratie Prepareren partiële restauratie (IDS) deel 1
  • 11.00 uur      Live demonstratie Prepareren partiële restauratie (IDS) deel 2
  • 12.30 uur      Lunch
  • 13.30 uur      Voordracht Preparatie, Tandtechniek en Adhesieve technieken.
  • 15.30 uur      Live demo Cementeren partiële restauratie
  • 19.00 uur      Borrel en afsluiting 

 

DMD PhD M. Gresnigt

Marco Gresnigt is in 2005 cum laude afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit

Groningen. In januari 2012 is hij gepromoveerd op de adhesieve bevestiging van facings. Hij is werkzaam op het centrum voor bijzondere tandheelkunde in het Martini Ziekenhuis Groningen waar hij restauratieve en esthetische behandelingen uitvoert met behulp van een operatiemicroscoop. Op de universiteit van Groningen is hij het hoofd van de restauratieve tandheelkunde en biomaterialen, verricht onderzoek op het gebied van de restauratieve/adhesieve tandheelkunde en doceert hij de esthetische en reconstructieve tandheelkunde op kliniek. Hij heeft meerdere promovendi en publiceert in internationale tijdschriften (>40 peer reviewed artikelen) met name op het gebied van de adhesieve restauratieve tandheelkunde. Hij geeft zowel nationaal als internationaal lezingen en cursussen op het gebied van esthetische en adhesieve tandheelkunde. Hij heeft meerdere prijzen gewonnen zoals de GC world clinical case award, Smile award, EAED innovation award en verschillende wetenschappelijke prijzen. Hij was voorzitter van de internationale Bio-Emulation groep en is global ambasadeur van SlowDentistry.

Marco Gresnigt graduated in 2005 cum laude from the University of Groningen. In January 2012, he was promoted (Phd) on the clinical and laboratory evaluation of adhesive cementation of veneers. He’s currently active in the center for special dental care at the Martini Hospital Groningen where he performs esthetic treatment under microscope. At the University of Groningen he’s the head of the department of restorative dentistry and biomaterials, conducting research about restorative and adhesive dentistry and teaching about esthetic and reconstructive dentistry in the clinic. He has multiple Phd students and publishes in international magazines, (>40 peer reviewed articles) mainly about adhesive restorative dentistry. He’s a national and international speaker who gives courses in the field of esthetic and reconstructive adhesive dentistry. He won multiple awards such as the GC world clinical case award, Smile award, EAED innovation award and different scientific awards. He’s the former president of the international Bio-Emulation group and is a current global ambassador for SlowDentistry.

https://marcogresnigt.weebly.com/

 

In samenwerking met: