Tandheelkundige vorming,
met een persoonlijk accent.

Tweedaagse Cursus: Solitaire Restauraties Anno 2024 bij Vitale en Avitale Tanden, DMD PhD M. Gresnigt, 18 en 19/04/2024

Inschrijvingsformulier

Schrijf je hier in

Data: 
18 april, 2024 - 09:00
19 april, 2024 - 09:00
Accreditatie: 
80 pt. ACC (DG7)

INHOUD

VZW Rest. THK & Imp. organiseert in de Icarus Academy deze tweedaagse cursus met live behandeling: Solitaire Restauraties Anno 2024 bij Vitale en Avitale Tanden met DMD PhD M. Gresnigt

Wanneer kiezen we voor een klassieke kroon? Wanneer heeft een adhesief verkleefde restauratie de voorkeur? Wat is klinisch & wetenschappelijk relevant? Wat met avitale tanden?

PRIJS

  • Early bird tot 18/02/2024: € 2225 incl.btw
  • Vanaf 18/02/2024: € 2450 incl. btw

     Het diner op donderdagavond is inbegrepen voor de deelnemers van de cursus

REGISTRATIE

Voor deelname aan deze cursus kan u het digitale inschrijvingsformulier invullen. Pas na storting van de cursus fee is uw inschrijving volledig.  

Deze inschrijving is voor de 2-daagse curus met live demo, inclusief diner met de deelnemers en organisatie op donderdagavond.

Maximum aantal deelnemers: 20 

Taal: Nederlands/Engels afh. van de deelnemers

Programma

Wegens de grotere vraag naar opleidingen over adhesieve tandheelkunde en de steeds uitgebreidere indicaties, wordt de cursus ‘Posterior Keramische restauraties’ nu uitgebreid tot een 2-daagse cursus. Tijdens deze opleiding zal ingegaan worden op posterieure restauraties en behandeling van vitale versus avitale tanden.  

De klinische relevantie van klassieke kronen wordt onder de loupe genomen. In de hedendaagse moderne tandheelkunde streven we naar maximaal behoud van het resterende tandweefsel. Het klassiek cementeren van kronen wordt vervangen door adhesief hechten aan de tand. Volledige zirconium kronen en omslijpingen worden voor het grootste deel vervangen door porseleinen in-en onlay restauraties. Welke materialen genieten hier de voorkeur en waarom? Hoe kunnen we de tanden optimaal isoleren? Wat zijn de richtlijnen voor de preparatievorm? Wat is de juiste voorbehandeling voor de tand en restauratie en hoe kunnen we best verkleven om een langdurig succes  te garanderen?

Bij avitale tanden gaan we steeds minder gebruik maken van klassieke stompopbouwen en stiften. We hanteren hier een volledig andere techniek waarbij stiftopbouw en kroon worden vervangen door ‘endokronen’.

De verschillende procedures worden telkens theoretisch toegelicht, gevolgd door een live behandeling onder microscoop. Zo kan de behandeling van de patiënt interactief worden gevolgd.

 

Deel I: Donderdag 18 april 2024

Inhoud

8.30-9.00  

Onthaal en registratie

9.00-10.30  

Theoretische uiteenzetting (deel 1)

10.30-11.00 

Koffiepauze

11.00-12.30    

 Theoretische uiteenzetting (deel 2)

12.30-14.00

Lunch

14.00-15.30

Live demonstratie - Prepareren keramische restauratie met IDS & afdruk (deel 1)

15.30-16.00

Pauze

16.00-17.30

Live demonstratie - Prepareren keramische restauratie met IDS & afdruk (deel 2)

17.30-18.30

Discussie en nabespreking

18.30

Diner

 

Deel II: Vrijdag 19 april 2024

Inhoud

8.30-9.00  

Onthaal en registratie

9.00-10.30  

Theoretische uiteenzetting (deel 1)

10.30-11.00 

Pauze

11.00-12.30    

Theoretische uiteenzetting  (deel 2)

12.30-14.00

Lunch

14.00-15.30

Live demonstratie - Adhesief verkleven van keramische restauraties (deel 1)

15.30-16.00

Pauze

16.00-17.30

Live demonstratie - Adhesief verkleven van keramische restauraties (deel 2)

17.30-18.00

Nabespreking

18.00

Drankje en hapje ter afsluiting van de cursus

 

DMD PhD M. Gresnigt

Marco Gresnigt is in 2005 cum laude afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit

Groningen. In januari 2012 is hij gepromoveerd op de adhesieve bevestiging van facings. Hij is werkzaam op het centrum voor bijzondere tandheelkunde in het Martini Ziekenhuis Groningen waar hij restauratieve en esthetische behandelingen uitvoert met behulp van een operatiemicroscoop. Op de universiteit van Groningen is hij het hoofd van de restauratieve tandheelkunde en biomaterialen, verricht onderzoek op het gebied van de restauratieve/adhesieve tandheelkunde en doceert hij de esthetische en reconstructieve tandheelkunde op kliniek. Hij heeft meerdere promovendi en publiceert in internationale tijdschriften (>40 peer reviewed artikelen) met name op het gebied van de adhesieve restauratieve tandheelkunde. Hij geeft zowel nationaal als internationaal lezingen en cursussen op het gebied van esthetische en adhesieve tandheelkunde. Hij heeft meerdere prijzen gewonnen zoals de GC world clinical case award, Smile award, EAED innovation award en verschillende wetenschappelijke prijzen. Hij was voorzitter van de internationale Bio-Emulation groep en is global ambasadeur van SlowDentistry.

Marco Gresnigt graduated in 2005 cum laude from the University of Groningen. In January 2012, he was promoted (Phd) on the clinical and laboratory evaluation of adhesive cementation of veneers. He’s currently active in the center for special dental care at the Martini Hospital Groningen where he performs esthetic treatment under microscope. At the University of Groningen he’s the head of the department of restorative dentistry and biomaterials, conducting research about restorative and adhesive dentistry and teaching about esthetic and reconstructive dentistry in the clinic. He has multiple Phd students and publishes in international magazines, (>40 peer reviewed articles) mainly about adhesive restorative dentistry. He’s a national and international speaker who gives courses in the field of esthetic and reconstructive adhesive dentistry. He won multiple awards such as the GC world clinical case award, Smile award, EAED innovation award and different scientific awards. He’s the former president of the international Bio-Emulation group and is a current global ambassador for SlowDentistry.

https://marcogresnigt.weebly.com/

 

In samenwerking met: