Tandheelkundige vorming,
met een persoonlijk accent.

Two-day course with live patient treatment: Laminate veneers from A to Z met DMD PhD M. Gresnigt 10/11/2023 en 15/12/2023

Inschrijvingsformulier

Schrijf je hier in

Data: 
10 november, 2023 - 09:00
15 december, 2023 - 09:00
Accreditatie: 
80 pt. ACC (DG7)

Inhoud:

VZW Restauratieve tandheelkunde en Implantologie organiseert in de Icarus Academy deze tweedaagse cursus met live behandeling : Rehabilitatie met Laminate Veneers: van A tot Z

Accreditatie deelgebied 7: 80 pnt 

Voor deelname aan deze cursus kan u het inschrijvingsformulier invullen. Pas na storting van de cursus fee is uw inschrijving volledig.   

Maximum aantal: 20 deelnemers

Taal : Nederlands 

Programma:

Deel I: 

Aan de hand van klinische foto’s en video-opnames wordt er een voorstudie uitgevoerd. Een DSD (Digital Smile Design) is een tool die ons helpt om op voorhand het eindresultaat in te schatten. Zo kunnen we  overleggen met de patiënt om precies aan zijn verwachtingen te kunnen beantwoorden. Esthetische highlights worden toegelicht. Met behulp van de DSD maakt de tandtechnieker een mock-up. Deze kunnen we dan kopiëren naar de mond toe en kunnen we de try-out evalueren in de fotostudio.  Zo ziet de patiënt perfect wat het gaat worden. Voor ons geeft de mock-up correcte informatie betreffende preparaties van de laminate veneers. Door minimaal invasieve techniek worden de tanden voorbereid. Ter bescherming van de dentinetubuli, passen we de IDS (Immediate Dental Sealing ) toe. Afdrukname wordt voorbereid en uitgevoerd. Vereisten van afdrukmaterialen worden toegelicht. De correcte informatie verzamelen we om naar de tandtechnieker te sturen voor het vervaardigen van de facetten. Tijdelijke restauraties worden vervaardigd en afgewerkt in afwachting van de definitieve facings. Telkens worden de verschillende stappen theoretisch toegelicht, gevolgd door een live behandeling die rechtstreeks gefilmd en getoond wordt

Inhoud:

8.30-9.00   Onthaal en registratie
9.00-10.30  

Klinische diagnose en analyse van de lachlijn met behulp van Digital Smile Design
Esthetische Highlights

10.30-11.00  Koffiepauze
11.00-12.30     Hoe breng je DSD over naar de patiënt : Mock-up en try –out 
12.30-14.00 Lunch
14.00-15.30 Preparatieprincipes en Immediate Dental Sealing
Hoe een correcte afdruk nemen?
Tijdelijke voorziening : hoe gaan we te werk?
15.30-16.00 Koffiepauze
16.00-17.30 Tijdelijke voorziening : hoe gaan we te werk?
Communicatie met de tandtechnieker
17.30-19.00 Discussie en nabespreking

 

Deel II: 

Het afhalen van tijdelijke restauratie is geen sinecure. Hoe gaan we te werk? Vervolgens is het essentieel dat de preparaties in de mond correct gereinigd worden zodat we een try out kunnen uitvoeren van de Laminate Veneers. De zin en onzin van verschillenden kleuren try-out cement en welk type cement verkiezen we en waarom? Na de pas moeten de facings finaal voorbereid worden. Ook de preparaties in de mond dienen correct geïsoleerd te worden en voorbereid te worden. Het cementeren vraagt een hele discipline die strikt gevolgd moet worden, om tot een duurzaam voorspelbaar resultaat te komen. Zowel theoretisch als klinisch worden deze onderdelen toegelicht. Nadien volgt een eindbespreking en discussie. De cursus ligt dus alle facetten tot in detail van begin tot het einde toe, zowel theoretisch als klinisch toe.

Inhoud:

8.30-9.00   Onthaal en registratie
9.00-10.30  

Kort overlopen van de voorafgaande behandelingen
Voorbereiden van de preparaties
Afhalen van tijdelijke restauraties
Correct cleanen van de preparatie en waarom?
Tray–out van Facings : on/-zin van try-out pasta’s

10.30-11.00  Koffiepauze
11.00-12.30     voorbehandeling van de Facings en de preparatie: hoe en waarom?
12.30-14.00 Lunch
14.00-15.30 Cementeren van facings: Welke techniek en welk materiaal, waarom?
15.30-16.00 Koffiepauze
16.00-17.30 Cementeren van facings: Welke techniek en welk materiaal, waarom?
Eindcontrole na cementeren  en finale klinische dia’s
17.30-19.00  Discussie en nabespreking

Prijs: 

€ 2350 voor 18/09/2023

€ 2650 na 18/09/2023

DMD PhD M. Gresnigt

Marco Gresnigt is in 2005 cum laude afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit

Groningen. In januari 2012 is hij gepromoveerd op de adhesieve bevestiging van facings. Hij is werkzaam op het centrum voor bijzondere tandheelkunde in het Martini Ziekenhuis Groningen waar hij restauratieve en esthetische behandelingen uitvoert met behulp van een operatiemicroscoop. Op de universiteit van Groningen is hij het hoofd van de restauratieve tandheelkunde en biomaterialen, verricht onderzoek op het gebied van de restauratieve/adhesieve tandheelkunde en doceert hij de esthetische en reconstructieve tandheelkunde op kliniek. Hij heeft meerdere promovendi en publiceert in internationale tijdschriften (>40 peer reviewed artikelen) met name op het gebied van de adhesieve restauratieve tandheelkunde. Hij geeft zowel nationaal als internationaal lezingen en cursussen op het gebied van esthetische en adhesieve tandheelkunde. Hij heeft meerdere prijzen gewonnen zoals de GC world clinical case award, Smile award, EAED innovation award en verschillende wetenschappelijke prijzen. Hij was voorzitter van de internationale Bio-Emulation groep en is global ambasadeur van SlowDentistry.

Marco Gresnigt graduated in 2005 cum laude from the University of Groningen. In January 2012, he was promoted (Phd) on the clinical and laboratory evaluation of adhesive cementation of veneers. He’s currently active in the center for special dental care at the Martini Hospital Groningen where he performs esthetic treatment under microscope. At the University of Groningen he’s the head of the department of restorative dentistry and biomaterials, conducting research about restorative and adhesive dentistry and teaching about esthetic and reconstructive dentistry in the clinic. He has multiple Phd students and publishes in international magazines, (>40 peer reviewed articles) mainly about adhesive restorative dentistry. He’s a national and international speaker who gives courses in the field of esthetic and reconstructive adhesive dentistry. He won multiple awards such as the GC world clinical case award, Smile award, EAED innovation award and different scientific awards. He’s the former president of the international Bio-Emulation group and is a current global ambassador for SlowDentistry.

https://marcogresnigt.weebly.com/

 

In samenwerking met: